IJEN Snehulienka
RASCO v.d. Germanenquelle x Gina Snehulienka

* 19. 5. 2014

V, HD/ED a-normal, BH, IPO1, SVV1, SVV2, 5CV5/55, P
DM clear N/N

Majiteľ/Owner: Ing. J. Perončík, B.Bystrica-Malachov

 

Rasco v.d. Germanenquelle
VD, IPO3, ZW:70, Korkl. 1
HD a-normal l

Zender vom Lusondai
VD,WUSV, SCHH3, IWR3,GHP3,
HD a-normal

Udo van´t Quentawald
V, SCHH3, IPO3, HD a-normal
Ulle vom Lusondai
VD, SCHH3, HD a-normal

Cimm v. d. Germanenquelle
V, SCHH1, IPO1, HD a-normal

Watz vom alten Felsenkeller
VD, SCHH3 (SG-BSP, SG-WUSV), IPO3, HD a-normal
Vesta vom Linzgau
V, SCHH3, IPO3 HD a-normal

Gina Snehulienka
VD, HD/ED a-normal, SVV1, IPO3, SPr3, 5CKV5/55, P, 1.tr.

Vito vom Waldwinkel
V, 2XLGA,10XSCHH3 Kkl 1
rtg.: A

Tom van´t Leefdaalhof
WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3, VD, rtg.: A

Dixi vom Hause Santiages
SchH3, DBK: A - normal

Hobby od Tmavého vlka
výborná, CAC, SVV1, IPO3, RH E,
5CV5/55, P, 1.tr. ,
HD: a- normal


Xanto z Danaru
ZV1, IPO 3, SchH3, ZPS1, FH2,
DBK: A - normal , VD

Alatna Snehulienka
ZVV1, DBK: A - normal , VD