HOBBY od Tmavého vlka
in memory
Xanto z Danaru x Alatna Snehulienka

výborná, res.CAC, SVV1, IPO3, RH E,
5CV5/55, P, 1.tr., HD a

* 7. 9. 2001 - 2. 11. 2012

 

Xanto z Danaru
ZV1, IPO 3, SchH3, ZPS1, FH2,
DBK: A - normal , VD, 4CDV1/5

 

Cato Kleka
ZV1, IPO 1, SchH3
, rtg.: A, 5CKY1/P

Dux Marga
ZM, IPO3, rtg.: A,7CKV5/55

Jitka z Pohraniční stráže
ZM, ZVV1, rtg.: A

Adela Venušina sopka
ZVV2, IPO3, SchH1, OP1, rtg.: A, 5DKV1/P

Astor vom Waldidyll
ZM, IPO3, UM, ZVV2, rtg.: A , 5CV5

Axa z Hückelovy vily
ZM, ZVV1, rtg.: A, 5DU6/44

Alatna Snehulienka
ZVV1, DBK: A - normal , VD, 5DKU1/P

 

Ben Hožmi
IPO2, ZV3, SchH3, OP1, rtg.: A, 5U1/5

Bob Cega
ZM, IPO3, ZVV2, rtg. A, V
Blackie Lesta
ZM, IPO3, ZVV2, rtg.: A

Alatna Oliviéro
SVV2, IPO2, SchH1, OP1, PZ1, 5X6/45, rtg.: A

Car Dolmina
ZM, IPO1, ZVV1, rtg.: A, 5JX5/55, V
Béďa Ako obrázok
IPO2, ZVV2, rtg.: A, 5CGX7/22

V I D E O

VIDEO